Nawigacja

 • Konwencja Praw Dziecka

  "Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania, Ma prawo do szacunku. Nie  ma dzieci. Są ludzie."  J. Korczak

  10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, zaś w 1989 roku ONZ przyjęło Konwencję Praw Dziecka.

  Prawa zawarte w tym dokumencie dotyczą wszystkich dzieci na świecie, bez względu na wiek, płeć czy kolor skóry. W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991 roku. Państwo, które do konwencji przystąpi, to znaczy podpisze ją,zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw. Dnia 21 listopada obchodzimy w Polsce  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

  Do tego święta po raz pierwszy przyłączyła się nasza szkoła, a klasy 6a i 8b wspólnie przygotowały happening. Najpierw cała szkoła obejrzała fragment przedstawienia  o królu Maciusiu, a później na kilku przerwach można było obejrzeć przygotowane przez uczniów  ciekawe prezentacje, dzięki którym uczniowie mogli zapoznać  się ze swoimi prawami i obowiązkami.

 • Podziękowania od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy podziękowania od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pana Andrzeja Dudy - za udział w akcji ósmego Narodowego Czytania. Celami  naszego zaangażowania  były: krzewienie wartości uniwersalnych, w tym patriotyzmu,  utrwalanie świadomości  bogactwa  kultury narodowej,  budzenie szacunkudo literatury narodowej i troski  o język ojczysty. Przede wszystkim jednak podjęliśmy  wspólne  działanie jako społeczność Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki. Czuliśmy w tym dniu, iż bierzemy udział w ważnym zadaniu, które nas integrowało, dawało poczucie wspólnoty.

  Tekst podziękowania dostępny po kliknięciu TUTAJ

   

   

 • Sprawozdanie z wyjścia do Książnicy Pomorskiej

  Dnia 19.11.2019 klasa siódma  Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie uczestniczyła w lekcji bibliotecznej w Książnicy Pomorskiej. Klasa miały okazję odwiedzić i zwiedzić centralną bibliotekę regionu Pomorza Zachodniego im. Stanisława Staszica. Uczniowie zostali zapoznani z działami wypożyczania oraz udostępniania zbiorów tj.:

  • Informatorium – katalogi

  • Wypożyczalnią Główną

  • Wypożyczalnią i Czytelnią Książki Mówionej

  • Wypożyczalnią Międzybiblioteczną

  • Czytelnią Główną

  • Czytelnią Czasopism

  • Czytelnią Młodzieżową

  • Czytelnią Zbiorów Specjalnych w Sali im. Zbigniewa Herberta

  • Informacja Gospodarcza i Prawna – Czytelnia

  • Czytelnią Pomorzoznawcza

  • Biblioteką Niemiecką i Medioteką Języka Niemieckiego

  • Czytelnią Muzyczno- Fonagraficzną –Sala im. K.I Gałczyńskiego

  Zostali także poinformowani o zasadach korzystania ze zbiorów w poszczególnych agendach oraz uczyli się korzystania z katalogów komputerowych oraz różnych innych sposobów wyszukiwania informacji w tradycyjnych źródłach, z wykorzystaniem baz on-line Książnicy Pomorskiej i innych bibliotek.

  Aleksandra Kopeć

 • Życzenia imieninowe dla Księdza Dyrektora

  Księże Dyrektorze! Z okazji imienin składamy serdeczne życzenia owocnej posługi duszpasterskiej, wszelkich łask, wytrwałości, radości i pokoju w służbie Bogu oraz ludziom.

  Jako społeczność Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia świętego Stanisława Kostki jesteśmy w pełni świadomi, że rodzinna atmosfera w naszej szkole oparta na wierze, wzajemnym zrozumieniu, szacunku wobec bliźnich, codziennych staraniach nie byłaby pełna bez dobrego przewodnika, pasterza prowadzącego nas ku nowym dniom i twórczym wyzwaniom, wyznaczającego swoją postawą i zaangażowaniem szlak, którym podążamy.

  Dziękujemy za współpracę i serce wkładane w tworzenie naszej szkolnej rzeczywistości, za prowadzenie do celów, jakimi są dla chrześcijan wiara, nadzieja i miłość.

  Życzymy wielu promienistych dni w świetle Bożej łaski, wielu „połowów na morzach dusz ludzkich”!

 • Niezwykłe zajęcia klasy 2a

  19 listopada 2019 roku uczniowie klasy 2a uczestniczyli nie pierwszy  już razw zajęciach edukacyjnych w muzeum. Znając temat spotkania „Drugie życie naszych rzeczy” spodziewaliśmy się oglądania eksponatów dotyczących życia dawniej i dziś. Okazało się, że celem spotkania było przybliżenie nam problematyki związanej z szeroko pojętą ochroną środowiskai uświadomieniem, że każdy z nas jest producentem ogromnej ilości śmieci, których życie nie kończy się wraz z usunięciem ich z domu. Mimo że jesteśmy dopiero na pierwszym etapie edukacji, dzieci sporo już na te tematy wiedząi te problemy nie są im obce. Zajęcia uświadomiły nam jednak jeszcze bardziej, gdzie trafiają śmieci i komu szkodzą. Pokazały jak możemy zapobiec temu zjawisku  i że śmieci mogą być początkiem czegoś nowego. Oglądaliśmy stworzone z nich arcydzieła, które ozdabiają muzea i galerie na świecie,a niektóre są warte kilkadziesiąt tysięcy euro oraz zabawki i przybory do codziennego użytku.  Zachwyceni dziełami uświadomiliśmy sobie jednak, że codzienne decyzje ludzi żyjących obecnie będą miały skutki dla następnych pokoleń.  Na świecie jest pełno śmieciowych wysp, a to tylko jedno z zagrożeń dla naszej planety. W drugiej części zajęć wykonywaliśmy w grupach prace plastyczno-techniczne ze śmieci. Okazało się, że powstały z nich lalki, żyrafy, pojazdy, a nawet św. Mikołaj. Prowadząca zajęcia pochwaliła kulturę oraz wiedzę dzieci, a także ogromną pomysłowość artystyczną. Na pożegnanie daliśmy się namówić na udział w konkursie „Manufaktura Igraszka” – wykonanie zabawek z surowców wtórnych, a w marcu się okaże czy ktoś z nas będzie laureatem?!

 • Patotreści w internecie – poznaj najnowszy raport

  W związku z zagrożeniem czyhającym na nasze dzieci w internecie, a nazywanym PATOTREŚCIAMI zachęcam bardzo do zapoznania się z raportem na ten temat. Skala zjawiska jest zatrważająca,a dzieci przebywające w sieci bez problemu mogą do nich dotrzeć lub się na nie natknąć. Aby zrozumieli Państwo szkodliwość zjawiska zdefiniuję je.

  Patotreści– treści prezentowane w sieci w postaci transmisji internetowej (stream), fragmentów transmisji (shoty), filmów, zdjęć i innych form przekazu, w których nadawca lub grupa nadawców prezentują zachowania sprzeczne z normami społecznymi, niosące demoralizujący przekaz, obejmujący zachowania takie jak: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, libacje alkoholowe, poniżanie, zażywanie narkotyków i inne. O problemie patologicznych przekazów w sieci zrobiło się głośno za sprawą tzw. patostreamów, nadawanych w czasie rzeczywistym w serwisie YouTube. Zjawisko to, o ile dobrze jest znane młodszej widowni, o tyle wiele osób dorosłych nie zna go wcale lub zna pobieżnie, z przekazów medialnych.

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz przy wsparciu Orange Polska przygotowali raport o patotreściach w sieci. To pierwsza w Polsce próba naukowego zdiagnozowania tego zjawiska, opisania jego specyfiki, skali, potencjalnego wpływu na młodych odbiorców oraz jego ram prawnych.

  Link do strony:

  https://epedagogika.pl/aktualnosci/patotresci-w-internecie-poznaj-najnowszy-raport-3078.html

  Zjawisko ma charakter bardzo negatywny i niebezpieczny dla rozwoju naszych dzieci. Wiedza dotycząca zjawiska jest niezbędną dla każdego rodzica wychowującego dzieci odpowiedzialnie i w wartościach.

  Pedagog szkolny- Beata Florczak

 • UWAGA - BARDZO WAŻNE!

  Pojawił się  nowy raport z badań pt. MŁODZI CYFROWI dotyczący nadużywania nowych technologii.  Przesyłam Państwu link do raportu. Można pobrać go za darmo i zapoznać się z wynikami, które są miarodajne, gdyż  została przebadana duża, bo  50 tysięczna grupa młodych ludzi. Ich odpowiedzi są więc reprezentatywne dla całej populacji, a wyniki są zatrważające. Proponuję zapoznać się z raportem, bo przeczytanie go uświadomi Państwu skalę problemu, który również może dotyczyć naszych dzieci- niestety.  https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/

 • Podziękowanie

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek, 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.

  Do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tys. nauczycieli. Otrzymaliśmy w sumie 11 208 zgłoszeń od szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. 

  W załączeniu przekazuję Państwu pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za udział w akcji. 

   

  Łączę wyrazy szacunku

  Anna Ostrowska 
  Rzecznik Prasowy MEN

 • POLSKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

  „A jeśli komu droga otwarta do nieba,       

  Tym, co służą ojczyźnie”. Jan Kochanowski

  Niepodległość to ważna część naszej świadomości, której na imię  polskość, dlatego warto przypominać wydarzenia  prowadzące  do 11 listopada 1918 roku, aby zrozumieć, dlaczego ten dzień pełni tak bardzo ważną rolę w naszym życiu.

  Święto Niepodległości przypomina o męstwie, które jest dla społeczności Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia świętego Stanisława Kostki  wartością eksponowaną w listopadzie,

  a wynikającą z programu wychowawczego szkoły. Dzisiaj męstwo przejawia się w odwadze cywilnej, harcie ducha, niecofaniu się w obliczu trudności i zagrożeń. Męstwo  w minionej historii Polski wymagało - oprócz wymienionych wcześniej- sięgania  po broń, bezpośredniej walki z orężem w ręku, przelewania własnej i cudzej krwi. I dawniej, i dzisiaj, warunkiem bycia mężnym, niezależnie od zmieniających się okoliczności, było i jest posiadanie serca wielkiego duchem.

  Jako społeczność szkolna pamiętamy o 101. rocznicy odzyskania niepodległości.  Mając świadomość, że wolność nie jest dana raz na zawsze, co udowodniła historia naszego państwa, pragniemy  wyrazić uznanie dla tych wszystkich, którzy walczyli za naszą wolną Polskę. W związku z tym zorganizowaliśmy 7 XI obchody Święta Niepodległości.  Uczestniczyliśmy w uroczystej  mszy świętej,  modląc się za wszystkich walczących i poległych za ojczyznę. Braliśmy udział w akademii, podczas której przypomnieliśmy  historię polskiego narodu  zamieszkującego  ziemie  nad Wisłą od ponad tysiąca lat- lata świetności, czas upadku i żmudną drogę  do odzyskania  wolności, w której nieodłącznie towarzyszyły  Polakom wiara w zwycięstwo nad zaborcami, nadzieja na wolność narodu, miłość do Boga i ojczyzny.   Potem odbyła się prelekcja zatytułowana „Drogi Polaków do niepodległości w czasie I wojny światowej” przeprowadzona przez historyka, miłośnika wojskowości i militariów- pana Rafała Zommera. Przedstawił on  dzieje ludności polskiej zmuszonej do walki w trzech armiach zaborczych  oraz  tworzących się wtedy narodowych  formacji  wojskowych, a także zaprezentował umundurowanie, ekwipunek i uzbrojenie żołnierzy Legionów Polskich. Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości było wspólne zaśpiewanie  w piątek 8 listopada o godzinie 11.11 hymnu Rzeczypospolitej.

  Naszymi działaniami  wyrażamy swą wdzięczność i uznanie wszystkim tym, którzy walczyli i ginęli za naszą wolną Polskę. Pamiętamy o tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Ojczyznę.

 • „Szkoła do hymnu”

  W 2018 roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. W związku z tak doniosłym jubileuszem, nasza szkoła brała udział w wielu wydarzeniach o charakterze patriotycznym. Jednym z nich było włączenie się w akcję organizowaną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży pt. „Rekord dla Niepodległej”. Wraz z uczniami i nauczycielami ponad 24 tysięcy szkół, odśpiewaliśmy uroczyście 4-zwrotkowy hymn narodowy.

  W tym roku, w odpowiedzi na apel Pana Ministra, chcemy kontynuować tę wyjątkową inicjatywę. Włączając się w akcję „Szkoła do hymnu”, spotkajmy się 8 listopada w naszym kościele i zaśpiewajmy wspólnie 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” o symbolicznej godzinie 11.11 wraz z tysiącami innych uczniów i nauczycieli.

 • Bal Wszystkich Świętych

  30 października klasy młodsze wraz z wychowawczyniami i pomocą pani Beaty Żabierek – nauczyciela religii, zorganizowały w swoich salach lub na poziomie klas Bale Wszystkich Świętych. Klasy drugie wykorzystały w tym celu aż dwie godziny na sali gimnastycznej. Celem balu było pokazanie, na czym polega istota chrześcijańskiego przeżywania Wszystkich Świętych - święta, które ze swej natury powinno być dniem radosnym i pełnym pozytywnego myślenia. Na balu oprócz tańców i zabawy uczniowie uczestniczyli w konkursach i quizach o świętych. Uczestnicy balu przebrali się za wybranego przez siebie świętego lub świętą. Była to okazja do poznania naprawdę ciekawych postaci świętych oraz aniołów. W trakcie zabawy dzieci obdarowane zostały słodyczami oraz pamiątkami. Były też zagadki i pląsy integrujące obie klasy. Po powrocie do klas nastąpiło podsumowanie spotkania pod kątem dydaktycznymi wychowawczym. Porozmawialiśmy też o dniu 2 listopada – Dniu Zadusznym, mającym już inny nastrój i charakter. Dzieci w zależności od zaangażowaniai swojej postawy otrzymały drobne niespodzianki.

 • Sprzątamy Szczecińskie Cmentarze

  Dnia 25 października 2019 roku, w początkowo chłodny, ale bardzo słoneczny dzień, uczniowie naszej szkoły wg ustalonego harmonogramu wyruszyli na Cmentarze. Jest to już tradycja naszej szkoły związana ze zbliżającymi się listopadowymi świętami. Klasy 2 i 3 odwiedziły mały cmentarzyk przy Kościele Pw. Św. Trójcy na Krzekowie. Uprzątnęły groby, zapaliły znicze, posprzątały teren. Dzieci były do tego bardzo przygotowane, ale przede wszystkim też bardzo zaangażowane. Akcję przeżywały fizycznie, ale też duchowo. Zrobiły ogromne wrażenie na księdzu z parafii, który do nas zajrzał i poczęstował cukierkami. Opowiedział też chwilę uczniom o tradycji 1 i 2 listopada,a następnie wszyscy się pomodliliśmy za dusze zmarłych. Był to ważny dzień dla młodszych klas i wspaniała lekcja wychowawcza. Klasy starsze, jak co roku, odwiedziły kwaterę z grobami dziecięcymi na Cmentarzu Centralnym i również spisały się na medal. 

 • Wyniki Konkursu Kuratoryjnego

  UCZNIOWIE, KTÓRZY ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO ETAPU REJONOWEGO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  LISTA DOSTĘPNA TUTAJ

   

 • Projekt współpracy międzynarodowej eTwinning

  Projekt współpracy międzynarodowej eTwinning "C for Children and R for Rights: creative illustrated stories" realizowany w roku szkolnym 2018/2019 przez klasy dwujęzyczne otrzymał 30 października 2019 roku Europejską Odznakę Jakości (European Quality Label). Tym samym został wpisany na listę najlepszych projektów europejskich na portalu www.etwinning.net. Gratulacje należą się klasie 8b oraz absolwentom klasy gimnazjalnej 3c!

  Paulina Kuźmo-Biwan

 • „Moje zwierzę - ukochany, wymarzony przyjaciel”

  Kończy się październik - „Miesiąc dobroci dla zwierząt”,  w związku z tym zorganizowaliśmy dla dzieci konkurs z nagrodami  pt. „Moje zwierzę - ukochany, wymarzony przyjaciel”. Dzieci rysowały, wyklejały, opisywały, a nawet tworzyły książki o swoich zwierzakach, ich nawykach i wzajemnych bardzo bliskich relacjach. Przedstawiały też wymarzone zwierzę, któremu stworzyłyby ciepły dom pełen przyjaciół, pozytywnych uczuć i poświeciły swój czas. Dziękujemy dzieciom za ich piękne prace i szczere słowa o ich wspaniałych, wymarzonych zwierzakach .

  Wychowawcy świetlicy 

 • #szkołapamięta

  W tym roku szkolnym nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla uczniów postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada. By dowiedzieć się więcej - kliknij TUTAJ.

 • Klasa II B na lekcji w Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej

  22 października klasa II B odwiedziła Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie. Umówiliśmy się tam z p. Krystyną Milewską na lekcję pt. "O herbie Szczecina i Pomorza Zachodniego". Dowiedzieliśmy się co to jest herb i z jakich części jest zbudowany. Usłyszeliśmy legendę o gryfie, a także poznaliśmy jego wizerunek na przykładzie herbu Pomorza Zachodniego i herbu Szczecina. Lekcja odbyła się wśród zbiorów pieczęci, monet i ozdobnych przedmiotów w ramach wystawy "Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku". Szukaliśmy wizerunku gryfa na herbach rodowych, pieczęciach, monetach i przedmiotach ozdobnych codziennego użytku. Na koniec rysowaliśmy herb przedstawiający  kroczącego gryfa. Lekcja była bardzo ciekawa, a my dostaliśmy pochwałę za wzorowe zachowanie!

  Ela Augustyniuk - Patryn

 • Ślubowanie pierwszoklasistów

  Pierwszoklasiści z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki są pełnoprawnymi uczniami. W dniu 14 października  2019 roku, odbyło się pasowanie na ucznia. Był to wyjątkowy dzień.

  Zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Po ślubowaniu pani Dyrektor Anna Jerzyk pasowała dzieci klas pierwszych na uczniów Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki.

  Po części oficjalnej uroczystości uczniowie klas 1a i 1b wraz ze swoimi wychowawczyniami w radosnym nastroju udali się do swoich sal na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, gdzie otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezent w postaci kuferka matematycznego.

 • Klasy młodsze na przedstawieniu „Kot w butach”

  15 października klasy 1a i 1b oraz 2a uczestniczyły w wydarzeniu łączącym tradycyjny teatr z technologiami medialnymi. Wrocławski Teatr Show, któryw zeszłym roku pokazał nam przedstawienie „Co w trawie piszczy”, przyjechał tym razem z ogólnopolskim projektem wzorowana  na coraz częstszych na całym świecie realizacjach teatralnych typu ONE MAN SHOW, w których prowadzący SHOWMAN jest przewodnikiem poszczególnych tematów. Na scenie pojawił się więc telebim z wyświetlanym tradycyjnym obrazem, dwóch aktorów opowiadających zdarzenia, a także wybrani z każdej klasy uczniowie wcielający się w role i za pomocą kamery wyświetlani na tle konkretnych scenz bajki. Było to dla nas nowe, zaskakujące i trochę zagmatwane, ale ciekawe odkrycie.

   

   

 • Klasy drugie w Filharmonii

  Klasa 2a i 2b w tym roku szkolnym postanowiły poszerzyć zakres swoich zainteresowań edukacyjnych i uczestniczą w koncertach połączonychz warsztatami, w Filharmonii. Pierwszy z nich odbył się 9 października 2019 roku. Liczyliśmy na spotkanie z prowadzącą DoNutą, a powitała nas wesoła Fermata. Wprowadziła nas w świat instrumentów dętych oraz formę wykonywania muzyki w  kwintecie. Usłyszeliśmy najpiękniejsze utwory klasyczne oraz melodie z bajek i filmów . Poznaliśmy wygląd i budowę fagotu, oboju, klarnetu, fletu poprzecznego oraz waltorni. Dzieci słuchały, ruszały sięw rytmie i zgodnie z treścią  muzyki oraz odgadywały zagadki. Nasz elegancki wygląd oraz kultura zachowania były godne naśladowania dla innych szkół.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki
  71-242 Szczecin
  pl. św. Ottona 1A
 • Sekretariat:
  Tel: 91 439 28 81
  Fax: 91 439 28 81

Galeria zdjęć